dietist wie helpt mij afvallen

Diëtist, gewichtsconsulent, voedingscoach… wie helpt mij afvallen?

Diëtist – of wie dan ook – wie helpt mij afvallen?

Het antwoord op de vraag  ‘wat is gezond eten’ en ‘hoe val je af’ is op zichzelf al ingewikkeld genoeg. Iedereen roept van alles en soms lijken al die antwoorden met elkaar in tegenspraak.

Daarnaast word je doodgegooid met termen van beroepsbeoefenaars die jou willen helpen gezonder te eten en af te vallen. Bij mij in de buurt (Hilversum) zitten alle genoemde professionals binnen 6 km van mijn voordeur. Het aanbod is dus groot.

Wat houden al die termen nu eigenlijk in? Ik heb ze hier onder elkaar gezet en een korte uitleg gegeven. Hopelijk helpt dit jou om een overwogen keuze te maken als je iemand wil inschakelen als hulp bij het afvallen! Ik beantwoord de vraag ‘Diëtist – of wie dan ook – wie helpt mij afvallen?’.

  1. Diëtist
  2. Voedingsdeskundige
  3. Gewichtsconsulent / BGN-Gewichtsconsulent
  4. Voedingsconsulent
  5. Voedingstherapeut
  6. Voedingscoach / Foodcoach
  7. Personal trainer

 

Diëtist

Ik begin bij diëtist want dit is de bekendste term voor iemand die je inschakelt als hulp bij afvallen. Daarnaast is het de enige term die beschermd is. Dat wil zeggen (en ik vind dat nog steeds schokkend) als jouw buurvrouw vindt dat ze na haar moedermavo in haar late jaren van haar carrière een praktijk wil starten als voedingsdeskundige, gewichtsconsulent, food coach of voedingstherapeut, dan hoeft ze daar geen enkel diploma voor te halen. Dat mag gewoon. Maar zij mag zich geen diëtist noemen, want die titel is als enige titel wél beschermd.

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. Je kunt bij een diëtist terecht voor begeleiding bij ondergewicht, overgewicht of obesitas, maar ook voor advies bij medische klachten zoals diabetes, een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk of bijvoorbeeld darmklachten.

De combinatie van voeding en medische achtergrond in de opleiding Voeding en Diëtetiek maakt dat een diëtist niet alleen veel weet van eten, maar ook medische kennis heeft. Aan de hand van jouw persoonlijke situatie, mogelijkheden, voorkeuren en medische klachten adviseert en begeleidt de diëtist je naar een ander eetpatroon. Vaak gebeurt dit door dieper in te gaan op iemands eetgewoonten maar ook de beweeg- en leefgewoonten komen aan bod.

Een diëtist heeft de 4-HBO-opleiding voeding & diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.

 

Gewichtsconsulent / BGN-Gewichtsconsulent

Een gewichtsconsulent is iemand die met goed gevolg de cursus ‘gewichtsconsulent’ heeft doorlopen. Een vooropleiding is niet nodig. Maar pas op! ‘Gewichtsconsulent’ is geen beschermde titel. In principe kan iedereen zich gewichtsconsulent noemen.  Ook mensen zonder opleiding. Vraag daarom altijd naar een diploma als je bij iemand die zich gewichtsconsulent noemt je heil zoekt. Let op, en zie hieronder, iedere BGN-Gewichtsconsulent is sowieso gediplomeerd. Dus daar hoef je het niet aan te vragen. Zie hier voor een BGN-Gewichtsconsulent bij jou in de buurt.

Ik wil benadrukken dat helaas niet iedereen met een relevante opleiding en een diploma ook een vakbekwaam persoon. Of omgekeerd, dat mensen zonder opleiding er niets van bakken. Maar persoonlijk vind ik het concurrentievervalsing om – als je dan toch al zo goed bent – niet even dat papiertje te halen. Moet nog maar een kleine moeite zijn dan toch?

Een gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen en/of voedingsvraagstukken) volgens de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon.

De richtlijnen goede voeding kun je kennen van het Voedingscentrum. De gewichtsconsulent zijn/haar adviezen zijn dus in overeenstemming met de adviezen van het Voedingscentrum. Voordeel hiervan is dat de snelle koppen over voeding en gezondheid, de onderzoekjes die 1 keer zijn uitgevoerd, niet direct in die adviezen terechtkomen. Ze komen pas in die adviezen terecht als het keer op keer bevestigd is volgens een wetenschappelijke methode. Dat levert het Voedingscentrum bij veel mensen een suffig imago op. Dit komt omdat als iets na jaren van onderzoek inderdaad waar blijkt en het Voedingscentrum past haar richtlijnen hier op aan, dan heeft iedereen zoiets van ‘dat wisten we toch 5 jaar geleden al?’

Samenvattend is dat nu precies het voordeel van dit instituut. Pas als iets echt waar blijkt wordt het een richtlijn. En al die snelle onderzoekjes die niet waar bleken? Daar hoor je niemand meer over na 5 jaar.

Slechts met een diploma gewichtsconsulent op zak mag je je inschrijven bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Je moet je dan aan bepaalde kwaliteitseisen en nascholingseisen houden. Bijkomend voordeel voor de cliënt van een BGN-gewichtsconsulent: de begeleiding door een BGN-gewichtsconsulent wordt vaak (deels) vergoed door de zorgverzekeraar via het aanvullende pakket. Dit geldt in de meeste gevallen niet voor een gewichtsconsulent die geen lid is van de BGN. Check hier hoe dit zit voor jouw verzekering.

Je leest op veel plekken dat een gewichtsconsultent alleen cliënten mag begeleiden met overgewicht, dus met een Body Mass Index (BMI) tot 30 zonder complicaties. Ik kan hier kort over zijn: DIT IS NIET JUIST: In de richtlijnen van de BGN wordt geen minimum of maximum BMI genoemd, waarbij een gewichtsconsulent mensen mag begeleiden.

Maar:

  1. Sommige zorgverzekeraars kunnen wel een minimum of maximum BMI stellen voor begeleiding door een gewichtsconsulent. Wil je er zeker van zijn dat jouw zorgverzekeraar de gewichtsconsulent vergoedt dan adviseer ik je dit van te voren met jouw ziektekostenverzekering te bespreken. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Voor een bezoek aan de gewichtsconsulent is geen doorverwijzing door een huisarts nodig. De gewichtsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaat dus niet van je eigen risico af. Over het algemeen geldt dat alleen de wat hogere aanvullende pakketten deze vergoeding in hun pakket hebben.
  2. Als iemand obesitas heeft (BMI > 30 kg/m2 ), is er een grotere kans op lichamelijke aandoeningen waarbij een aangepast dieet nodig is. Daarom is zal een goede gewichtsconsulent aan een persoon met een BMI van 30 kg/m2 of hoger, vragen om contact op te nemen met zijn/haar huisarts voor een gezondheidscontrole. Wanneer de huisarts instemt met begeleiding volgens de Richtlijnen Goede Voeding bij een gewichtsconsulent, kan de gewichtsconsulent deze cliënt begeleiden

Heeft iemand om medische redenen een specifiek dieet nodig (en dit is niet zwart/wit, helaas) dan moet de gewichtsconsulent deze potentiële cliënt terugverwijzen naar de huisarts en/of naar een diëtist.

Twijfel je of je bij een gewichtsconsulent begeleid kan en mag worden, check het gewoon even bij de gewichtsconsulent die je op het oog had.

Persoonlijk houd ik er een zeer uitgebreid intakeformulier op na wat voldoende indicatie geeft of ik een potentiële cliënt kan begeleiden of dat ik hem/haar moet terug/door verwijzen naar de huisarts of diëtist. Dit intakeformulier bespreek ik nader met de cliënt tijdens de intake. Mochten er dan zaken aan het licht komen waardoor ik twijfel of ik wel de juiste persoon ben om deze cliënt te begeleiden, dan zal ik op dat moment die beslissing alsnog maken.

Handige links;

www.afslankhulp-info.nl

De Afweging is ook te vinden op www.afslankhulp-info.nl

https://gewichtsconsulenten.nl/vind-een-bgn-gewichtsconsulent

https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx

 

 

 

online programma afvallen

Voedingsdeskundige

Voedingskundigen zijn wetenschappers die de studie Voeding & Gezondheid hebben afgerond. Ze werken bijvoorbeeld als voorlichter op scholen, bedrijven en sportscholen.

Omdat ook deze titel (net als gewichtsconsulent) niet beschermd is mag iedereen zich voedingsdeskundige noemen. Ook mensen zonder enige gerelateerde opleiding.

Ook hier geldt weer, noemt iemand zich voedingsdeskundig, schroom dan niet om naar een diploma te vragen voordat je honderden euro’s overmaakt naar een persoon zonder gerelateerde opleiding.

 

Voedingsconsulent

Deze term wordt 1 op 1 gebruikt met de term gewichtsconsulent. Maar dan hebben we het in dit geval over iemand die geen lid is van de BGN. Want er bestaat niet zoiets als een BGN-voedingsconsulent. Het kan iemand zijn met of zonder gerelateerde opleiding want de titel is niet beschermd, net als gewichtsconsulent niet beschermd is.

 

Voedingstherapeut

Mensen met een achtergrond vanuit de natuurgeneeswijze gebruiken vaak de term therapeut. Omdat – daar is ie weer – deze titel niet beschermd is mag iedereen zich voedingstherapeut noemen. Ook mensen zonder enige gerelateerde opleiding.

Daarnaast is het belangrijk om je te beseffen wat natuurgeneeswijzen zijn.

Het zijn alternatieve geneeswijzen met een holistische benadering. Zoals bij alle alternatieve geneeswijzen berusten de behandelingen niet op wetenschappelijk bewijs. Bij deze geneeswijze wordt het ‘zelfgenezend vermogen’ van het lichaam centraal gesteld en wordt ziekte gezien als een gevolg van het ophopen van afvalstoffen. De behandeling richt zich niet op de ziekte of het zieke orgaan, maar op het creëren van omstandigheden waarbij het lichaam zichzelf kan herstellen. Behandelingen maken veelal gebruik van middelen die de natuur biedt, zoals licht, warmte, aarde, water, lucht en planten.

Hoewel ik wetenschappelijk ben opgeleid snap ik wel wat het voordeel is van alternatieve geneeswijzen. Ze bestaan langer dan de wetenschap zelf en waar de wetenschap vaak (te) veel in hokjes denkt, gaat de alternatieve genezer te werk door te kijken naar het  hele lichaam.

Echter, bij (verdenking van) serieuze aandoeningen moet je toch echt een reguliere (huis)arts bezoeken. Alternatieve geneeswijzen kunnen een aanvulling zijn op je medische therapie maar mogen hem niet vervangen.

Vaak komen mensen bij een (voedings)therapeut nadat ze van de medische wereld te horen hebben gekregen dat er of niets gevonden kan worden of geen behandeling voor is

 

Voedingscoach / food coach

Ja, dit is de meest misleidende. Want ‘coach’ is helemaal geen beschermde titel. Dus voedingscoach ook niet. Daarnaast, vertaal de term letterlijk naar het Engels je klinkt nog overtuigender. Trap er niet in, iedereen mag zich voedingscoach of food coach noemen. Check ook hier weer het diploma van de betreffende coach.

 

Personal trainer

Daarnaast zijn er nog beroepsgroepen die zich met voeding bezighouden als onderdeel van hun totale aanpak. Dit zijn bijvoorbeeld de personal trainers. Hoewel zij vaak goed weten hoe je moet eten om een killer-body te krijgen (als dit je wens was) zijn ze iets minder thuis in het coachen in de weg er naar toe.

Want op wilskracht houdt je het een paar weken vol, daarna breekt die wilskracht en zak je terug in je oude patroon. Met kleine stapjes veranderingen aanbrengen in je huidige voedingspatroon zorgt er voor dat de veranderingen geleidelijk zijn en je weinig weerstand voelt zoals dat voor ieder mens gewoon is bij veranderingen.

Dit is precies wat een goede gewichtsconsulent wél voor je kan betekenen. Een goede gewichtsconsulent gaat ook in op de ‘waarom’ en de ‘hoe vraag. ‘

Voorbeeld: een cliënt eet geen fruit. Een diëtist of personal trainer zegt dan; eet fruit, 2 stuks, en varieer van dag tot dag. Ik vraag ook: waarom eet je geen fruit, lust je het niet, wil je het niet, vind je het te duur, schaam je je om fruit te eten (ja echt, komt vaak voor bij jongeren), weet je misschien niet dat 2 ons fruit per dag de norm is. En daarnaast de ‘hoe’ vraag: hoe kunnen we je fruitiname verhogen? Zet het op je boodschappenlijstje, gebruik als je geen vers fruit hebt diepvriesfruit, desnoods in een smoothie, eet het als eerste op de dag dan hoef je er niet meer aan te denken, misschien moet er een fruitmand komen op kantoor?

Samenvattend, het antwoord op de vraag: diëtist – of wie dan ook – wie helpt mij afvallen? Je kunt kiezen! Vind je wetenschappelijke onderbouwing belangrijk en hecht je aan een gecertificeerde professional die zich er op heeft toegelegd relatief gezonde mensen met overgewicht te begeleiden, dan kies je voor de BGN-Gewichtsconsulent.

Daarnaast is het belangrijk, bij wie je ook kiest, om goed te controleren welke opleidingen iemand heeft en uit te zoeken bij wie jij het meest op je plek zult zijn.

Goed om te weten: Ik, gewichtsconsulent van De Afweging, voedingsadvies op jouw lijf geschreven, ben een gediplomeerde en door de BGN erkende, kwaliteitsgeregistreerde BGN-gewichtsconsulent! Dat ik ook biomedisch wetenschappen studeerde is een pré maar waar het om draait is het diploma ‘Gewichtsconsulent’ en de registratie bij de BGN.

Ben je overtuigd om naar een BGM-Gewichtsconsulent te gaan voor hulp bij jouw afval-wens? Kijk eens bij mijn actie. Je BMI is je korting in procenten! De korting geldt t/m 29 feb 2020 en ik heb plek voor 16 personen, dus wacht niet te lang!

Woon je verder weg van Amsterdam of heb je weinig tijd? Ik bied mijn 3 maanden traject ook online aan. Kijk hier voor de mogelijkheden. Met een BMI van net over de 25 heb jij al voor € 170,- een 3 maanden traject online met 4 uur 1 op 1 begeleiding door een gediplomeerd gewichtsconsulent. We nemen alles door; van wat je nu eet, tot waarom je zo eet, waarom je wilt afvallen, hoeveel je wilt afvallen, of dat een verantwoord doel is, wat haalbaar is binnen 3 maanden, waar jouw grootste struikelblokken zijn en hoe we die gaan overwinnen en ga zo maar door!

Liever niet vastzitten aan een traject? Ga voor een snelle, eenmalige check van je lichaam of voedingspatroon? Dat kan ook. Kijk hier voor de fitchecks die ik aanbied.

PS. Enige oplettende lezer, mocht je ‘voedingsdeskundige’ zien staan bij mijn google-mijn-bedrijf-account-op-google-maps……? Ik kon maar uit een paar termen kiezen en deze was het minst gelogen doch praktisch. Want ik vermoed dat niemand op zoek gaat naar een ‘centrum voor gewichtsbeheersing’ dat was een andere term waaruit ik kon kiezen.

De Afweging voedingsadvies op jouw lijf geschreven - Ijburg - Blog BMI wat heb je er aan

Je Body Mass Index (BMI) wat heb je er aan

Je Body Mass Index (BMI), wat heb je er aan?

Als je op deze pagina bent weet je vast al wat de Body Mass Index (BMI) ongeveer inhoudt. Toch nog even kort: jouw BMI is een rekenwijze om te bepalen of je een gezond gewicht hebt. Je deelt je gewicht in kg door je lengte in meters en nog een keer door je lengte in meters. Voor mij is dat bijvoorbeeld: 64/1,70/1,70= een BMI van 22,1. Daarmee bof ik, want voor de van oorsprong Europese (Indo-europese) mens ligt een gezonde BMI tussen de 18,5 en 25.

Nou dat lijkt me super nuttig, zo’n maat, hoor ik je denken. En dat is zo. Toch, is het met de BMI net zo als met vele andere (al dan niet wetenschappelijke) heilige huisjes. Soms moeten er een paar platgegooid of in ieder geval flink verbouwd omdat ze niet meer van deze tijd zijn.

De kritische lezer vraagt zich waarschijnlijk nog steeds af ‘wat dat dan zijn die van oorsprong Europese mensen of Indo-Europese mensen?’. Daarmee komen we meteen bij de belangrijkste tegenvaller van de Body Mass Index (BMI), namelijk dat is niet zo zwart/wit (sorry voor de zinspeling). Laat ik het zo samenvatten: mensen uit grote delen van Azië of Sub-Sahara Afrika hebben een ander afkappunt voor wat nog een gezonde BMI en dus een gezond gewicht is. Dit ligt bij hen bij 23.

Maar we wonen niet meer op de plekken waar we vandaan kwamen. En er zijn veel halfbloedjes, kwartbloedjes en wat geldt daar dan voor?

Ook houdt de BMI geen rekening met of jij veel spiermassa hebt. Een beetje ijzervreter die 3 keer per week naar de sportschool gaat heeft volgens de BMI al snel overgewicht, want spieren wegen meer dan vet.

Om maar weer even met mijzelf te spreken. Ik heb een BMI van 22,1. Dat ligt mooi in het midden van wat gezond is. Maar mijn vetpercentage (23%) ligt in de laagste 20% van wat een gezond vetpercentage is (gezond = tussen de 21 en 33% procent voor vrouwen van mijn leeftijd).

In theorie zou ik dus ondergewicht kunnen hebben qua vetpercentage terwijl mijn BMI nog gezond is. Sterker nog, ik zou op sterven na dood zijn.. met nog maar een kleine 5 kilo aan vet aan mijn lijf zouden de meeste lichaamssystemen compleet op hun gat liggen. Dit is te wijten aan het feit dat ik relatief veel spieren heb. Omgekeerd geldt voor mij dat ik nog een goed vetpercentage zou hebben bij een BMI van bijvoorbeeld 26.

Samenvattend, de BMI is een handige eerste incidator voor hoe jouw lijf er voor staat qua onder of overgewicht. Maar het loont de moeite om daar ook eens je vetpercentage bij te laten meten. Zeker als je van plan bent om af te gaan vallen. Dan is het nuttig om regelmatig je vetpercentage te laten bepalen. Zo kan je zien of je inderdaad vet verliest of dat je  misschien te snel afvalt wat spierverlies in de hand werkt. En dat laatste willen we niet!

Bij mij kan je een eenmalige fitcheck lijf laten doen voor € 57,50. Deze vertelt je, naast je gewicht en dus je BMI, ook wat je vetpercentage is. Aan de hand van die getallen, in combinatie met jouw levensloop qua gewicht, kan ik een mooi streefgewicht voor jou berekenen.

Mocht je daarna verdere begeleiding willen van mij, danwel op Ijburg, danwel (deels) online dan trekken we de kosten voor de fitcheck daar vanaf, want we gaan niets dubbel doen, dus ook niets dubbel betalen!

duurzaam eten afvallen naar je streefgewicht voedselafdruk de afweging afvallen op ijburg verantwoord voedingsadvies overgewicht online peroonlijk gezond voeding

Duurzamer eten: afvallen naar je streefgewicht!

Duurzamer eten: afvallen naar je streefgewicht!

Om af te vallen moet je een periode minder eten dan je gewend was. Als je simpelweg dezelfde producten blijft eten maar dan minder dan ga  je automatisch duurzamer eten op het moment dat je gaat afvallen.

Dit klinkt niet schokkend denk ik, maar eerst toch nog even naar de orde-grootte. Want waar gaat het nou om. Hoeveel eten of calorieën bespaar je nu door af te vallen? Daarvoor moeten we kijken naar 1. De periode waarin het gewichtsverlies plaatsvindt en 2. De periode van gewichtsbehoud nadat je bent afgevallen.

Veel mensen beseffen het niet of weten het niet. Maar als je gaat afvallen en je wordt dus lichter dan heeft je lichaam ook minder calorieën nodig. Eigenlijk heel logisch. Je lijf moet harder werken om 100 kilo te verplaatsen en in stand te houden dan wanneer ditzelfde lijf 70 kilo zou wegen. Hoeveel scheelt dit nu? Nou, dit scheel behoorlijk veel. Voor een man met 30 kg overgewicht met een lengte van 1 meter 90 kan dit een volledige warme maaltijd (aardappelen, vlees en groente) per dag schelen.

Dus als deze man gaat afvallen naar zijn streefgewicht, hoeft (of mag?) hij de rest van zijn verdere leven bijna 600 calorieën per dag minder te eten dan hij deed toen hij 100 kilo woog. Als je dit terug rekent naar een jaar gaat dit om 200.000 calorieën per jaar. Om dit te berekenen heb ik de De herziene Harris en Benedict- formule van Roza en Shizgal uit 1984 gebruikt.

Voor mannen: 88,362 + (13,397 X G) + (4,799 X H) – (5,677 X L)

Daarnaast, om dit gewichtsverlies van 30 kilo te behalen moet deze man eerst ongeveer 200.000 calorieën minder eten. Dit zou kunnen over een periode van een ruim half jaar, want verantwoord afvallen gaat eigenlijk nooit sneller dan met 1 kilo per week.

Recent heb ik mijzelf verdiept in duurzamer eten en ik vond de uitkomst van deze rekensom gewoonweg schokkend. We nemen hier wel aan dat deze persoon zijn dieet niet inhoudelijk wijzigt maar gewoon van alles minder gaat eten. Als je van alles evenredig minder eet neemt je voedselafdruk evenredig af met het de afname van de genuttigde calorieën. Het gaat in dit voorbeeld om een vermindering van de calorie-inname van 20% en dus om een vermindering van de voedselafdruk van 20%.

Als je dan in gedachte neemt dat we in het Westen gemiddeld 80% meer voedselafdruk hebben dan er in de wereld per inwoner beschikbaar is dan is een afname van 20% van die 180% ontzetten veel. Je gaat van 180% naar 144%, dat is dan nog maar 44% teveel ipv 80% teveel! En het gebeurt onbedoeld want je doel was afvallen, niet duurzamer eten. 2 vliegen in 1 klap!

Dus: duurzamer eten: afvallen naar je streefgewicht! Doe je het niet voor jezelf? Doe het dan voor het milieu (en klimaat).

Benieuwd wat je nog meer kan doen om duurzamer te eten? Kom 15 januari naar de thema-avond duurzamer eten op Ijburg.

blog intermittent fasting hype of hoop de afweging voedingsadvies en hulp bij afvallen 3

Intermittent fasting (IM). Hype, of hoop bij afvallen?

Intermittent fasting (IM). Hype, of hoop bij afvallen? Deel 2

Ik bespreek in een 2-luik-blog de IM methode waarbij het ontbijt wordt overgeslagen met vervolgens in deel 2 suggesties voor een methode die wel kan werken.

Waar waren we vorige week gebleven? De conclusie van dit bescheiden experiment is dat IM (in mijn geval het overslaan van het ontbijt) op zich geen methode is om af te vallen. Het gaat er om dat je in het totaal ook minder gaat eten.

Wat werkt dan wel?

Wat mij opvalt, in mijn dagelijkse praktijk is dat veel mensen die willen afvallen juist te weinig eten tijdens hun maaltijden. Gevolg; ze gaan veel tussen de maaltijden door eten en vaak ook ongemerkt eten want tussendoor. Het woord zegt het al, tussen de bedrijven door even je honger of trek stillen met makkelijk eten of -erger nog- net wat voor handen is.

Zorg dus dat je voldoende en goede voeding binnenkrijgt op gezette tijdstippen in de vorm van een echte maaltijd. Als jij geen top atleet bent kun je in principe toe met 3 maaltijden per dag. Probeer dit eens een tijdje. Veel mensen gedragen zich als koeien. Ze eten de hele dag kleine dingetjes, terwijl jezelf beperkten tot 3 eetmomenten jou veel meer structuur geven. Structuur die je nodig hebt om af te vallen. Mijns inziens is dit de enige vorm van intermittent fasting die echt helpt afvallen.

Stel jij bent een vrouw die 2000 calorieën nodig heeft om haar gewicht te behouden (oh ja, hier ga ik ook zeker nog een blog over schrijven, want hoe weet je dat nu weer?) en jij wilt afvallen? Trek en 500 calorieën van af en maak een plan voor hoe je die overgebleven 1500 calorieën over de dag gaat verdelen. Dit is deels persoonlijk maar over het algemeen is onze lunch uitgebreider dan ons ontbijt en ons diner uitgebreider dan onze lunch. Logisch gevolg in dit voorbeeld:

Ontbijt:                350 calorieën

Lunch:                  500 calorieën

Diner:                   650 calorieën

Denk er dan wel aan om je fruit bij je maaltijd te eten, want we gaan een poosje echt maar 3 keer per dag eten.

Maak jij lange dagen, heb jij een fysiek actief leven of heb jij gewoon meer eten nodig omdat je zwaarder of langer bent dan mijn voorbeeld? Dan kun je naar 4 of 5 maaltijd-momenten op een dag. Dat zouden bijvoorbeeld jouw fruitmomenten kunnen worden. Maar let op, alleen fruit is geen maaltijd, neem er iets met eiwitten bij of een handje noten. Zo combineer je de koolhydraten uit het fruit met eiwitten en/of vetten en ziet je lijf het wel als maaltijd. Gevolg; na het eten van een appel heb je na 30 minuten weer schreeuwende honge. Misschien wel meer dan voor het eten van de appel. Na het eten van een bakje kwark met een appel blijf je wel 2 uur verzadigd. Hetzelfde voor een handje noten naast je appel.

Benieuwd hoeveel calorieën jij zou moeten eten om je afslankdoel te behalen? Met de fitcheck voeding of fitcheck lijf beantwoord ik die vraag voor jou.

intermittent fasting hype of hoop bij afvallen

Intermittent fasting (IM). Hype, of hoop bij afvallen?

Intermittent fasting (IM). Hype, of hoop bij afvallen?

 

Misschien is de top van de hype over dit onderwerp al weer voorbij, maar het leeft nog steeds merk ik in mijn praktijk: IM: een periode (uren, dagen) bewust niets eten met als belangrijkste doel afvallen. Werkt het? Is het verstandig? Werkt het op de lange termijn?

Ik bespreek in een 2-luik-blog de IM methode waarbij het ontbijt wordt overgeslagen met vervolgens in deel 2 suggesties voor een methode die wel kan werken.

 

IM methode: overslaan van het ontbijt

Zelf heb ik een  maand lang het ontbijt overgeslagen in het kader van IM. Wat ik vooral merkte was dat het mij rust gaf. Een soort serene berusting dat dit het was waar ik het mee zou moeten doen. Geen mueslirepen voor appelflauwtes, geen kwark voor de spieren maar gewoon teren op je lijf. Ik voelde me eigenlijk zelden flauw of licht in mijn hoofd. Het sporten in de ochtend ging ook best goed. Ik heb geen persoonlijke records neergezet op mijn nuchtere maag, maar tenslotte sport ik toch voornamelijk voor de ontspanning, niet voor een PR.

Ik koos er voor om tussen 22h00 en 14h00 niet te eten. Mijn lunch had ik dus om 14h00-14h30 en daarnaast nog een avondmaaltijd en nog iets lichts voor het slapengaan maar niet later dan 22h00 , mocht ik daar behoefte aan voelen die avond. Mijn gewoonte is 3 maaltijden en geen tussendoortjes (oh ja, daar ga ik ook nog over bloggen wat DAAR DE VOORDELEN ALLEMAAL VAN ZIJN!) dat werd nu dus een periode lang 2 maaltijden en geen tussendoortjes, alleen iets tegen de honger voor het naar bed gaan omdat ik met honger niet kan slapen en slapen zoooooh belangrijk is dat ik dat niet wil missen in ruil voor evt. gewichtsverlies.

De enige wijziging die IM voor mij inhield is dat ik mijn ontbijt en lunch heb samengevoegd tot 1 maaltijd om 14h30. Verder heb ik alles bij het oude gelaten. Ik logde daarvoor al wat ik at en ben dat blijven doen. Ik ben dus niet meer of minder gaan eten tijdens het IM. Wat merkte ik na 4 weken? Op de weegschaal helemaal niets! Wel had ik het idee dat mijn buik misschien wat platter was, echter, dat was ie al behoorlijk daarvoor. Bij nader inzien bleek mijn buik hooguit meer strakker te ogen, want in centimeters scheelde het ook niets.

De conclusie van dit bescheiden experiment is dat IM op zich geen methode is om af te vallen. Het gaat er om dat je in het totaal ook minder gaat eten. Dus zoals ik het gedaan heb, lunch en ontbijt samenvoegen en de rest bij het oude laten, heeft geen effect. Ik vond het serene effect best fijn maar of het opweegt tegen 16 uur per dag niets mogen eten? Voor mij niet want ik doe niet meer aan IM.


Wat werkt dan wel? Hierover volgende week meer in deel 2.

Nieuwsgierig naar hoeveel maaltijden per dag bij jou passen? Neem eens een kijkje bij mijn trajecten of consulten. Fitcheck voeding levert jou een maaltijdplan op waarbij wij samen onderzoeken en vaststellen wat het perfecte aantal maaltijden voor jou per dag is.

 

Blogs over afvallen en voeding waarom je van water drinken afvalt de afweging afvallen afslanken ijburg online

Waarom je van water drinken afvalt

Waarom je van water drinken afvalt

Als je voldoende water drinkt, verspreid over de dag in middelgrote glazen, helpt dit jou zeker om je doel om af te vallen te halen. Hoe zit dit?

Reden 1

Dorst wordt door ons lijf vaak aan ons brein (en dus aan ons) uitgelegd als honger. Waarom? Velen van ons zijn chronisch uitgedroogd en het lijf heeft door dat we de dorst-prikkel negeren of gewoon niet meer voelen. Maar welke prikkel reageren we doorgaans wel op? De honger-prikkel! En in bijna al ons voedsel zit water dus krijgt het lijf toch zijn zin als het de dorst-prikkel verruild voor een honger-prikkel. Je had dus helemaal geen lichamelijke honger maar je ging toch eten. Voorkomen? Zorg, dat je lichaam niet uitdroogt. Hoe? Drink 2 liter water, verspreid over de dag, vóórdat je dorst ervaart. Waarom niet wachten op dorst? Zoals hierboven geschreven, velen van ons beseffen niet dat ze dorst hebben.

online programma afvallen

Reden 2

Deze hoort er eigenlijk niet tussen want deze is andersom, maar belangrijk genoeg om een plekje te krijgen. Als je afvalt doe je je lijf een plezier door voldoende water te drinken. Vetcellen zijn een belangrijke opslagplaats voor vet-oplosbare stoffen waaronder ook schadelijke/gifstoffen. Die kunnen daar jaren zitten, tot het moment dat je gaat afvallen. Als jij het vet uit je vetcellen gaat verbruiken komen ook die schadelijke stoffen vrij in je bloed en zo in de rest van je lijf. Een belangrijke route voor het afvoeren van schadelijke stoffen uit je lichaam is via de nieren en uiteindelijk de urine. Lekker op gang houden dus die urine-stroom, door voldoende te drinken.

Reden 3

Water vult je maag en het bevat geen calorieën. Deze werkt met name bij kleine/lichte maaltijden of eigenlijk meer tussendoortjes. Stel je eet een handje wortelen of een paar crackers om het redden naar je volgende maaltijd. Als je hier 1 o 2 glazen water bij drinkt voelt dit kleine tussendoortje in je maag alsof je veel meer gegeten hebt. Het stilt dus het hongergevoel van een lege maag en het zorgt er voor dat je maag langer gevuld aanvoelt.

Lekker veel Hollands kraanwater drinken dus als je wilt afvallen of als je je gewoon fit wilt voelen. Kraanwater? Ja! Nederlands kraanwater behoort tot het beste kraanwater van de wereld. Laten we tot slot de uitdaging er bij pakken om zo min mogelijk door diesel-trucks vervoerd, in plastic flessen verpakt water van vaak verzonnen bronnen te kopen en te drinken en te kiezen voor… water uit de kraan!

Blogs over afvallen en voeding Blijf kalm en meet wat je eet de afweging afvallen afslanken ijburg online

Blijf kalm en meet wat je eet

Blijf kalm en meet wat je eet

Sinds enkele maanden volg ik de opleiding voor gewichtsconsulent. Het eerste dat we oefenen is het uitvragen en vastleggen van het eetpatroon van de cliënt. Face it, het is 2019, je kunt niet meer aankomen met voedsel-streeplijsten of notitieboekjes. Nee, de cliënt voert alles wat hij/zij eet direct digitaal in. Bij voorkeur in een app want die is ook zeer toegankelijk als je onderweg bent of op school of werk zit. Blijf kalm en meet wat je eet

 

Er zijn tientallen van deze apps en ze zijn niet allemaal van goede kwaliteit. Een gewichtsconsulent wordt aangeraden om met de app van het Voedingscentrum te werken. Een kritische houding is mij niet vreemd dus ik wilde zelf graag vaststellen of dit inderdaad de beste app is. In mijn zoektocht, naar de beste apps Googlede ik ‘calorieën tellen’. Dit leverde mij een hit naar een artikel op met de weinig verhullende titel ‘Calorieën tellen; zeven redenen waarom het ongezonde onzin is’. Niet precies waar ik naar op zoek was, maar een beetje ‘WWILFen’ sta ik mezelf graag toe en ik gaf me over aan het lezen van dit artikel.

 

Natuurlijk had ik aan de titel al kunnen afleiden dat ik hier niet met een geweldig goed geschreven, diepgaand artikel te maken heb. Maar ja, het stond bovenaan in Google, IK werd naar dit artikel geleid, dus het zou op zijn minst kunnen bijdragen aan mijn meningsvorming. Nou dat deed het, maar langs een heel andere lijn dan ik verwachtte. Dit artikel deed mij pijnlijk beseffen dat de boodschap zelf (wat wil ik overbrengen, waar sta ik voor, wat zijn mijn waarden) steeds verder ondergeschikt raakt aan de aandacht die de boodschap genereert (clicks, links, likes, thumbs-up onder je blog).

 

Dit is natuurlijk geen nieuw of door mij bedacht fenomeen. Zoveel en zolang mogelijk met je kop op TV komen is al jaren belangrijker dan een goed inhoudelijk verhaal. Echter, dit artikel, en misschien nog wel meer de lovende, strelende en dankbare commentaren ónder het artikel, lieten mij inzien dat je alles op jouw manier kunt uitleggen en verdraaien, en dit gaat nog makkelijker als je doelgroep kwetsbaar is. En wie is in dit geval de kwetsbare doelgroep? Mensen die kampen met gewichtsproblemen.

 

Slechts 10% van de pogingen tot gewichtsverlies slaagt langdurig. Dat is een vergelijkbaar slagingspercentage als met stoppen met roken. Afvallen en daarna op gewicht blijven is ‘a hell of a job’. Het wordt bovendien nóg lastiger naarmate je al meer pogingen om af te slanken hebt ondernomen.

 

Het in gang zetten en volhouden van een duurzame persoonlijke gedragsverandering is ontzettend moeilijk. Daar komt bij dat als het gaat om afslanken en op gewicht blijven er wel honderden sub-gedragingen, patronen en gewoontes meespelen in het resultaat. We nemen een vrouw, 40 jaar, al jaren te zwaar maar de laatste jaren WEER zwaarder geworden. Voor het gemak stellen we dat voor deze vrouw 20 jaar van gedrag en gewoonten er toe hebben geleid dat ze nu 15 kilo te zwaar is. Als zij blijvend wil afslanken moet ze alle gedragingen die zij heeft opgebouwd gedurende 20 jaar die er aan hebben bijgedragen dat ze nu te zwaar is, veranderen. Niet tijdelijk even opletten wat je eet, een extra rondje hardlopen of feestjes mijden, maar duurzaam alle gedragingen die hebben geleid tot overgewicht doorzien en vervangen door gewoontes die ervoor zorgen dat je afslankt en op gewicht blijft. Ik denk dat niemand staat te juichen om een uitdaging als deze zelf aan te gaan.

 

Wat is een gewoonte die er voor zorgt dat je afslankt  en op gewicht blijft? Hij is heel simpel, niet meer (of bij afvallen zelfs minder) eten dan je nodig hebt. En hoe moet dat dan? Blijf kalm en meet wat je eet! Je zult hiervoor een periode lang moeten bijhouden en dus optellen wat je eet. Langzamerhand zul jij door gaan krijgen hoeveel eten je doorgaans nodig hebt. Als je eenmaal vertrouwd bent met wat jij mag of moet eten om af te vallen en vervolgens op gewicht te blijven, hoef je niet meer te tellen. Je weet dan gewoon hoeveel kcal de voedingsmiddelen en die jij doorgaans gebruikt bevatten. Je weet hoe vaak en hoe veel je moet of mag eten en je weet hoe je in balans kunt blijven door een overdadige dag of periode te compenseren met een meer sobere dag of periode. En als je weer even orde op zaken of zekerheid wilt, voer je gewoon weer een paar dagen in wat je eet.

 

Het invoeren van wat je eet in een app is misschien even wennen. Daar komt nog bij dat je je eten vaak zult moeten wegen voordat je betrouwbaar kunt invullen wat je hebt gegeten. Dit moeten we niet over-dramatiseren. Voor het verbluffende bedrag van 11 euro heb je bij Bol.com een digitaal weegschaaltje. Dit item van vernuft zal gedurende een periode van afvallen jouw beste vriend in de keuken zijn. Doorkrijgen wat je zoal naar binnen werkt op een dag is zó leerzaam, dat het wegen en loggen in het niet valt bij wat het je oplevert. Om een voorbeeldje van een inzicht te geven; Lekker he, een flinke scheut olijfolie door de salade, en het is toch ook zo gezond? Jazeker, olijfolie zit vol onverzadigde vetten die je helpen je cholesterolniveau gezond te houden. Maar hoeveel is die ‘scheut’? Is dit 1 eetlepel, of zijn het er wel 4? Als het er 4 zijn, besef je dan voor eens en voor altijd dat dit 360 kcal zijn. Voor onze 40 jarige vrouw uit het voorbeeld is dit pakweg al meer dan 1/5 van de totale kcal die zij op een dag mag binnenkrijgen, mits zij wil afvallen.

 

Maar wat is nu het gemene aan ons artikel ‘Calorieën tellen; zeven redenen waarom het ongezonde onzin is’? Het speelt in op het feit dat mensen van nature niet willen veranderen. Mensen zijn ‘gewired’ om alles bij het oude houden. Dit wordt in het bedrijfsleven geweldig geïllustreerd door complete afdelingen ‘verandermanagement’ in het leven te roepen bij fusies of overnames. De werknemers willen namelijk niets anders gaan doen. Zij hebben niet om een fusie gevraagd, zij willen alles bij het oude houden. Dit fenomeen is zo ingeburgerd in het bedrijfsleven dat er dus complete change-teams worden opgezet om die arme werknemers te begeleiden bij de op handen zijnde veranderingen.

 

Terug naar de doelgroep van het artikel  ‘Calorieën tellen; zeven redenen waarom het ongezonde onzin is’; mensen die willen afvallen. Zij willen in de eerste instantie geen lepels Brinta wegen of eetlepels olijfolie afstrijken. Dus hoe fijn is het als je iemand tegenkomt die onderschrijft dat dat niet hoeft. Sterker nog, dat het zelfs schadelijk is om calorieën te tellen. Dat is geweldig! Zie je wel, dat geneuzel, nergens voor nodig! Dikke LIKE eronder en we gaan ons de rest van de dag superieur en tevreden voelen.

 

Als  ‘Calorieën tellen; zeven redenen waarom het ongezonde onzin is’ dan nog feitelijke en relevante punten zou aandragen om aan te geven dat calorieën tellen niet werkt of schadelijk is, dan kunnen lezers zelf de keuze maken of ze wel of niet willen gaan wegen en loggen. Maar dit artikel geeft ter onderbouwing van de stelling helaas een overdaad aan onjuist- en onvolledigheden. Aanvullend, wordt er een scala aan drogredenen in de strijd gegooid om de arme lezer te ontgoochelen.

 

Als ik vervolgens met een artikel kom waarin ik schrijf wat wel werkt (dit 3 luik van artikelen), klikken die mensen snel door, want ze willen het niet weten, ze willen een makkelijke oplossing. Een oplossing die zo min mogelijk veranderingen van hen vraagt.

 

Als het gaat om de aanschaf van een nieuwe LEDtv, waar je op vakantie moet of welke rashond het beste bij jou past, zou ik denken, prima lezer, laat je maar bedotten. Trap er maar in, ga maar lekker veel geld uitgeven en dit artikel nog LIKEN ook. Doe wat je niet laten kunt. Maar het gaat hier om mensen hun gezondheid. En daar zit hem voor mij het pijnpunt. Wat geeft iemand (de auteur) het recht om onwaar- en onjuistheden in te zetten om mensen de kans op een betere gezondheid te ontnemen. Met als enige doel, likes en clicks en de verkoop van haar nieuwe boek. Nou daar komt ie, iedereen heeft dus dit recht. En iedereen is hier aan overgeleverd. Ik hoop de lezers van dit blog bagage mee te geven zodat ze zich door dit soort artikels niet van de wijs laten brengen, maar gaan doen wat werkt, wat nodig is en waar ze zich duurzaam beter van gaan voelen. Start in ieder geval een periode met: Blijf kalm en meet wat je eet!

 

 

 

Blogs over afvallen en voeding voorgoed van je overgewicht af de afweging afvallen afslanken ijburg online Het einde van het jaar nadert, heb jij al besloten wat jouw goede voornemen voor 2020 wordt? Wacht dan niet tot 2020 maar start NU, want je wilt het NU al want je hebt het voornemen al gemaakt! Dit geldt voor alle voornemens (waarom zou je ze uitstellen?) maar zeker voor het goede voornemen om gewicht kwijt te raken. Afvallen? Waarom wachten tot januari?

Afvallen? Waarom wachten tot januari?

Afvallen? Waarom wachten tot januari?

Het einde van het jaar nadert, heb jij al besloten wat jouw goede voornemen voor 2020 wordt? Wacht dan niet tot 2020 maar start NU, want je wilt het NU al want je hebt het voornemen al gemaakt! Dit geldt voor alle voornemens (waarom zou je ze uitstellen?) maar zeker voor het goede voornemen om gewicht kwijt te raken.

Ik hoef niet met cijfertjes te komen want iedereen weet het… nieuwjaarsvoornemens slagen slechts bij uitzondering. Welk voornemen staat al jaren bovenaan in alle lijstjes? Juist, afvallen! “En dit keer gaat het mij echt lukken” neem je je voor.

Waarom zou je wachten met actie ondernemen? Waarom nog 2 kilo erbij? Waarom niet nu starten? Nou, hierom hoor ik je denken; “Starten met afvallen zo vlak voor de feestdagen? Dan zit je 2 kerstdagen en oudejaarsavond op wortels te knagen… daar wordt echt niemand blij van!”… Hierop kan ik antwoorden; het zijn slechts aannames en er is er niet 1 juist;

Foute aanname 1: Als je gewicht wilt verliezen mag je geen feestmaal eten. 

Ok, 2 kerstdagen lang je helemaal volproppen is geen goed idee als gewichtsverlies je doel is, maar een uitgebreid kerstdiner hoeft jouw afvallen niet in de weg te staan. Zelfs 2 dagen achterelkaar kan in jouw plan passen. Als je wilt afvallen en het gewicht er af wilt houden draait alles namelijk uiteindelijk om balans. Dus prop je niet de hele dag vol maar ontbijt en lunch licht maar voedzaam met volkorenproducten, vers fruit, groente en magere zuivel. Ga overdag lekker bewegen; wandelen met een afslank-lotgenoot (dat zijn er genoeg!), zoek een sportschool die wel open is of neem de hond (van de buren?) mee voor een marathon-boswandeling. Bijkomend voordeel van de hele dag licht eten en bewegen? Jouw kerstdiner smaakt nog lekkerder en je kan het eten zonder schuldgevoel.

Foute aanname 2: Als je gewicht wilt verliezen moet ik elke dag, elke week afvallen. 

Mijn cliënten weten het al; stoppen met aankomen of op gewicht blijven is net zo belangrijk als het gewicht er af krijgen.. Denk je dat afvallen tijdens een periode met zoveel verleidingen je niet gaat lukken? Stel jezelf dan het alternatieve doel om deze feestdagen niet aan te komen.. Dat scheelt al snel zo’n 2 kilo die je in januari niet extra kwijt hoeft te raken. Bijkomend voordeel; jij weet dat je nooit meer bang hoeft te zijn dat je aankomt tijdens de feestdagen, want dat heb je net aan jezelf bewezen. Als dat geen mooi besef is, zo vroeg in het nieuwe jaar!

Voor diegenen die nog niet zijn overtuigd om nu al te starten met afvallen. Ik bied je de mogelijkheid om 1 januari start-klaar te zijn; Hoe? kom nu vast langs of leg online contact voor een kennismaking en intake, ik zet dan vast je afslankplan op, jij kan aan het idee wennen en vanaf januari direct van start. Afvallen? Waarom wachten tot januari?

Klik hier voor mijn einde-jaars-actie.

Voor hen die in januari pas willen beslissen. Kom naar de gratis info-avond in januari 2020.