Diëtist, gewichtsconsulent, voedingscoach… wie helpt mij afvallen?

Diëtist – of wie dan ook – wie helpt mij afvallen?

 

Het antwoord op de vraag  ‘wat is gezond eten’ en ‘hoe val je af’ is op zichzelf al ingewikkeld genoeg. Iedereen roept van alles en soms lijken al die antwoorden met elkaar in tegenspraak.

Daarnaast word je doodgegooid met termen van beroepsbeoefenaars die jou willen helpen gezonder te eten en af te vallen. Bij mij in de buurt (Hilversum) zitten alle genoemde professionals binnen 6 km van mijn voordeur. Het aanbod is dus groot.

Wat houden al die termen nu eigenlijk in? Ik heb ze hier onder elkaar gezet en een korte uitleg gegeven. Hopelijk helpt dit jou om een overwogen keuze te maken als je iemand wil inschakelen als hulp bij het afvallen! Ik beantwoord de vraag ‘Diëtist – of wie dan ook – wie helpt mij afvallen?’. 

  1. Diëtist
  2. Voedingsdeskundige
  3. Gewichtsconsulent / BGN-Gewichtsconsulent
  4. Voedingsconsulent
  5. Voedingstherapeut
  6. Voedingscoach / Foodcoach
  7. Personal trainer

 

Diëtist

Ik begin bij diëtist want dit is de bekendste term voor iemand die je inschakelt als hulp bij afvallen. Daarnaast is het de enige term die beschermd is. Dat wil zeggen (en ik vind dat nog steeds schokkend) als jouw buurvrouw vindt dat ze na haar moedermavo in haar late jaren van haar carrière een praktijk wil starten als voedingsdeskundige, gewichtsconsulent, food coach of voedingstherapeut, dan hoeft ze daar geen enkel diploma voor te halen. Dat mag gewoon. Maar zij mag zich geen diëtist noemen, want die titel is als enige titel wél beschermd.

Een diëtist is een specialist op het gebied van voeding, zowel bij ziekte als gezondheid. Je kunt bij een diëtist terecht voor begeleiding bij ondergewicht, overgewicht of obesitas, maar ook voor advies bij medische klachten zoals diabetes, een hoog cholesterolgehalte, hoge bloeddruk of bijvoorbeeld darmklachten.

De combinatie van voeding en medische achtergrond in de opleiding Voeding en Diëtetiek maakt dat een diëtist niet alleen veel weet van eten, maar ook medische kennis heeft. Aan de hand van jouw persoonlijke situatie, mogelijkheden, voorkeuren en medische klachten adviseert en begeleidt de diëtist je naar een ander eetpatroon. Vaak gebeurt dit door dieper in te gaan op iemands eetgewoonten maar ook de beweeg- en leefgewoonten komen aan bod.

Een diëtist heeft de 4-HBO-opleiding voeding & diëtetiek afgerond en is ingeschreven in het onafhankelijke Kwaliteitsregister Paramedici. Iedere vijf jaar moet een ingeschreven diëtist laten zien dat ze voldoende werkervaring heeft opgedaan en voldoende bij- en nascholing heeft gevolgd. De meeste zorgverzekeraars stellen inschrijving in het Kwaliteitsregister Paramedici als eis voor het sluiten van een contract met een diëtist.

 

Gewichtsconsulent / BGN-Gewichtsconsulent

Een gewichtsconsulent is iemand die met goed gevolg de cursus ‘gewichtsconsulent’ heeft doorlopen. Een vooropleiding is niet nodig. Maar pas op! ‘Gewichtsconsulent’ is geen beschermde titel. In principe kan iedereen zich gewichtsconsulent noemen.  Ook mensen zonder opleiding. Vraag daarom altijd naar een diploma als je bij iemand die zich gewichtsconsulent noemt je heil zoekt. Let op, en zie hieronder, iedere BGN-Gewichtsconsulent is sowieso gediplomeerd. Dus daar hoef je het niet aan te vragen. Zie hier voor een BGN-Gewichtsconsulent bij jou in de buurt.

Ik wil benadrukken dat helaas niet iedereen met een relevante opleiding en een diploma ook een vakbekwaam persoon. Of omgekeerd, dat mensen zonder opleiding er niets van bakken. Maar persoonlijk vind ik het concurrentievervalsing om – als je dan toch al zo goed bent – niet even dat papiertje te halen. Moet nog maar een kleine moeite zijn dan toch?

Een gewichtsconsulent begeleidt cliënten (met gewichtsproblemen en/of voedingsvraagstukken) volgens de Richtlijnen goede voeding van de Gezondheidsraad naar een gezond eet- en leefpatroon. 

De richtlijnen goede voeding kun je kennen van het Voedingscentrum. De gewichtsconsulent zijn/haar adviezen zijn dus in overeenstemming met de adviezen van het Voedingscentrum. Voordeel hiervan is dat de snelle koppen over voeding en gezondheid, de onderzoekjes die 1 keer zijn uitgevoerd, niet direct in die adviezen terechtkomen. Ze komen pas in die adviezen terecht als het keer op keer bevestigd is volgens een wetenschappelijke methode. Dat levert het Voedingscentrum bij veel mensen een suffig imago op. Dit komt omdat als iets na jaren van onderzoek inderdaad waar blijkt en het Voedingscentrum past haar richtlijnen hier op aan, dan heeft iedereen zoiets van ‘dat wisten we toch 5 jaar geleden al?’ 

Samenvattend is dat nu precies het voordeel van dit instituut. Pas als iets echt waar blijkt wordt het een richtlijn. En al die snelle onderzoekjes die niet waar bleken? Daar hoor je niemand meer over na 5 jaar.

Slechts met een diploma gewichtsconsulent op zak mag je je inschrijven bij de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland (BGN). Je moet je dan aan bepaalde kwaliteitseisen en nascholingseisen houden. Bijkomend voordeel voor de cliënt van een BGN-gewichtsconsulent: de begeleiding door een BGN-gewichtsconsulent wordt vaak (deels) vergoed door de zorgverzekeraar via het aanvullende pakket. Dit geldt in de meeste gevallen niet voor een gewichtsconsulent die geen lid is van de BGN. Check hier hoe dit zit voor jouw verzekering.

Je leest op veel plekken dat een gewichtsconsultent alleen cliënten mag begeleiden met overgewicht, dus met een Body Mass Index (BMI) tot 30 zonder complicaties. Ik kan hier kort over zijn: DIT IS NIET JUIST: In de richtlijnen van de BGN wordt geen minimum of maximum BMI genoemd, waarbij een gewichtsconsulent mensen mag begeleiden.

Maar:

  1. Sommige zorgverzekeraars kunnen wel een minimum of maximum BMI stellen voor begeleiding door een gewichtsconsulent. Wil je er zeker van zijn dat jouw zorgverzekeraar de gewichtsconsulent vergoedt dan adviseer ik je dit van te voren met jouw ziektekostenverzekering te bespreken. En ik kan het niet vaak genoeg herhalen. Voor een bezoek aan de gewichtsconsulent is geen doorverwijzing door een huisarts nodig. De gewichtsconsulent wordt vergoed vanuit de aanvullende verzekering en gaat dus niet van je eigen risico af. Over het algemeen geldt dat alleen de wat hogere aanvullende pakketten deze vergoeding in hun pakket hebben.
  2. Als iemand obesitas heeft (BMI > 30 kg/m2 ), is er een grotere kans op lichamelijke aandoeningen waarbij een aangepast dieet nodig is. Daarom is zal een goede gewichtsconsulent aan een persoon met een BMI van 30 kg/m2 of hoger, vragen om contact op te nemen met zijn/haar huisarts voor een gezondheidscontrole. Wanneer de huisarts instemt met begeleiding volgens de Richtlijnen Goede Voeding bij een gewichtsconsulent, kan de gewichtsconsulent deze cliënt begeleiden

Heeft iemand om medische redenen een specifiek dieet nodig (en dit is niet zwart/wit, helaas) dan moet de gewichtsconsulent deze potentiële cliënt terugverwijzen naar de huisarts en/of naar een diëtist.

Twijfel je of je bij een gewichtsconsulent begeleid kan en mag worden, check het gewoon even bij de gewichtsconsulent die je op het oog had.

Persoonlijk houd ik er een zeer uitgebreid intakeformulier op na wat voldoende indicatie geeft of ik een potentiële cliënt kan begeleiden of dat ik hem/haar moet terug/door verwijzen naar de huisarts of diëtist. Dit intakeformulier bespreek ik nader met de cliënt tijdens de intake. Mochten er dan zaken aan het licht komen waardoor ik twijfel of ik wel de juiste persoon ben om deze cliënt te begeleiden, dan zal ik op dat moment die beslissing alsnog maken.

Handige links;

www.afslankhulp-info.nl

De Afweging is ook te vinden op www.afslankhulp-info.nl

https://gewichtsconsulenten.nl/vind-een-bgn-gewichtsconsulent

https://www.voedingscentrum.nl/nl.aspx

 

 

 

 

 

Voedingsdeskundige

Voedingskundigen zijn wetenschappers die de studie Voeding & Gezondheid hebben afgerond. Ze werken bijvoorbeeld als voorlichter op scholen, bedrijven en sportscholen.

Omdat ook deze titel (net als gewichtsconsulent) niet beschermd is mag iedereen zich voedingsdeskundige noemen. Ook mensen zonder enige gerelateerde opleiding.

Ook hier geldt weer, noemt iemand zich voedingsdeskundig, schroom dan niet om naar een diploma te vragen voordat je honderden euro’s overmaakt naar een persoon zonder gerelateerde opleiding.

 

Voedingsconsulent

Deze term wordt 1 op 1 gebruikt met de term gewichtsconsulent. Maar dan hebben we het in dit geval over iemand die geen lid is van de BGN. Want er bestaat niet zoiets als een BGN-voedingsconsulent. Het kan iemand zijn met of zonder gerelateerde opleiding want de titel is niet beschermd, net als gewichtsconsulent niet beschermd is.

 

Voedingstherapeut

Mensen met een achtergrond vanuit de natuurgeneeswijze gebruiken vaak de term therapeut. Omdat – daar is ie weer – deze titel niet beschermd is mag iedereen zich voedingstherapeut noemen. Ook mensen zonder enige gerelateerde opleiding.

Daarnaast is het belangrijk om je te beseffen wat natuurgeneeswijzen zijn.

Het zijn alternatieve geneeswijzen met een holistische benadering. Zoals bij alle alternatieve geneeswijzen berusten de behandelingen niet op wetenschappelijk bewijs. Bij deze geneeswijze wordt het ‘zelfgenezend vermogen’ van het lichaam centraal gesteld en wordt ziekte gezien als een gevolg van het ophopen van afvalstoffen. De behandeling richt zich niet op de ziekte of het zieke orgaan, maar op het creëren van omstandigheden waarbij het lichaam zichzelf kan herstellen. Behandelingen maken veelal gebruik van middelen die de natuur biedt, zoals licht, warmte, aarde, water, lucht en planten.

Hoewel ik wetenschappelijk ben opgeleid snap ik wel wat het voordeel is van alternatieve geneeswijzen. Ze bestaan langer dan de wetenschap zelf en waar de wetenschap vaak (te) veel in hokjes denkt, gaat de alternatieve genezer te werk door te kijken naar het  hele lichaam.

Echter, bij (verdenking van) serieuze aandoeningen moet je toch echt een reguliere (huis)arts bezoeken. Alternatieve geneeswijzen kunnen een aanvulling zijn op je medische therapie maar mogen hem niet vervangen.

Vaak komen mensen bij een (voedings)therapeut nadat ze van de medische wereld te horen hebben gekregen dat er of niets gevonden kan worden of geen behandeling voor is

 

Voedingscoach / food coach

Ja, dit is de meest misleidende. Want ‘coach’ is helemaal geen beschermde titel. Dus voedingscoach ook niet. Daarnaast, vertaal de term letterlijk naar het Engels je klinkt nog overtuigender. Trap er niet in, iedereen mag zich voedingscoach of food coach noemen. Check ook hier weer het diploma van de betreffende coach.

 

Personal trainer

Daarnaast zijn er nog beroepsgroepen die zich met voeding bezighouden als onderdeel van hun totale aanpak. Dit zijn bijvoorbeeld de personal trainers. Hoewel zij vaak goed weten hoe je moet eten om een killer-body te krijgen (als dit je wens was) zijn ze iets minder thuis in het coachen in de weg er naar toe.

Want op wilskracht houdt je het een paar weken vol, daarna breekt die wilskracht en zak je terug in je oude patroon. Met kleine stapjes veranderingen aanbrengen in je huidige voedingspatroon zorgt er voor dat de veranderingen geleidelijk zijn en je weinig weerstand voelt zoals dat voor ieder mens gewoon is bij veranderingen.

Dit is precies wat een goede gewichtsconsulent wél voor je kan betekenen. Een goede gewichtsconsulent gaat ook in op de ‘waarom’ en de ‘hoe vraag. ‘

Voorbeeld: een cliënt eet geen fruit. Een diëtist of personal trainer zegt dan; eet fruit, 2 stuks, en varieer van dag tot dag. Ik vraag ook: waarom eet je geen fruit, lust je het niet, wil je het niet, vind je het te duur, schaam je je om fruit te eten (ja echt, komt vaak voor bij jongeren), weet je misschien niet dat 2 ons fruit per dag de norm is. En daarnaast de ‘hoe’ vraag: hoe kunnen we je fruitiname verhogen? Zet het op je boodschappenlijstje, gebruik als je geen vers fruit hebt diepvriesfruit, desnoods in een smoothie, eet het als eerste op de dag dan hoef je er niet meer aan te denken, misschien moet er een fruitmand komen op kantoor?

 

Samenvattend, het antwoord op de vraag: diëtist – of wie dan ook – wie helpt mij afvallen? Je kunt kiezen! Vind je wetenschappelijke onderbouwing belangrijk en hecht je aan een gecertificeerde professional die zich er op heeft toegelegd relatief gezonde mensen met overgewicht te begeleiden, dan kies je voor de BGN-Gewichtsconsulent.

Daarnaast is het belangrijk, bij wie je ook kiest, om goed te controleren welke opleidingen iemand heeft en uit te zoeken bij wie jij het meest op je plek zult zijn.

 

Goed om te weten: Ik, gewichtsconsulent van De Afweging, voedingsadvies op jouw lijf geschreven, ben een gediplomeerde en door de BGN erkende, kwaliteitsgeregistreerde BGN-gewichtsconsulent! Dat ik ook biomedisch wetenschappen studeerde is een pré maar waar het om draait is het diploma ‘Gewichtsconsulent’ en de registratie bij de BGN.

Ben je overtuigd om naar een BGM-Gewichtsconsulent te gaan voor hulp bij jouw afval-wens? Kijk eens bij mijn actie. Je BMI is je korting in procenten! De korting geldt t/m 29 feb 2020 en ik heb plek voor 16 personen, dus wacht niet te lang!

Woon je verder weg van Amsterdam of heb je weinig tijd? Ik bied mijn 3 maanden traject ook online aan. Kijk hier voor de mogelijkheden. Met een BMI van net over de 25 heb jij al voor € 170,- een 3 maanden traject online met 4 uur 1 op 1 begeleiding door een gediplomeerd gewichtsconsulent. We nemen alles door; van wat je nu eet, tot waarom je zo eet, waarom je wilt afvallen, hoeveel je wilt afvallen, of dat een verantwoord doel is, wat haalbaar is binnen 3 maanden, waar jouw grootste struikelblokken zijn en hoe we die gaan overwinnen en ga zo maar door!

Liever niet vastzitten aan een traject? Ga voor een snelle, eenmalige check van je lichaam of voedingspatroon? Dat kan ook. Kijk hier voor de fitchecks die ik aanbied.

 

PS. Enige oplettende lezer, mocht je ‘voedingsdeskundige’ zien staan bij mijn google-mijn-bedrijf-account-op-google-maps……? Ik kon maar uit een paar termen kiezen en deze was het minst gelogen doch praktisch. Want ik vermoed dat niemand op zoek gaat naar een ‘centrum voor gewichtsbeheersing’ dat was een andere term waaruit ik kon kiezen.

Deel via

Comments are closed.